U toku je izrada projektno tehničke dokumentacije za bušenje bunara na izvorištu u Orlovatu i Elemiru, čime će se dodatno unaprediti sistem vodosnabdevanja u pomenutim naseljenim mestima.

Pored Melenaca, Čente i Farkaždina, još dva naseljena mesta će dobiti nove binare na izvorištu. U toku je izrada projektno tehničke dokumentacije za raspisivanje javne nabavka za bušenje bunara na izvorištu u Orlovatu i Elemiru, a sredstva za realizaciju pomenutih investicija obezbedio je Grad Zrenjanin.

Pored bušenja bunara izvršiće se i radovi na njihovom hidro-mašinskom i elektro opremanju.

Bušenje novih bunara, njihovo opremanje i stavljanje u funkciju doprineće unapređenju sistema vodosnabdevanja u pomenutim naseljenim mestima, odnosno obezbediće se dodatne količine vode stabilnog pritiska, koje će sa onom iz postojećih bunara, biti dovoljne da zadovolje racionalne potrebe meštana