Zrenjanin- Organizacioni odbor za izradu programa i sprovođenje 37. Dana piva u Zrenjaninu objavio je  Javni poziv za izdavanje u zakup prostora namenjenog postavljanju štandova na Žitnom trgu.

 

Predmet javnog poziva je izdavanje u zakup prostora namenjenog postavljanju štandova u okviru manifestacije „DANI PIVA 2022“ Zrenjanin koja će se održati u periodu od 09.08.2022. do 14.08.2022. godine.

Pravo učešća na Javnom pozivu za štandove za prodaju pića imaju sva pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za proizvodnju, uvoz i distribuciju piva, alkoholnih i bezalkoholnih pića i napitaka, kao i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje ugostiteljske delatnosti.

Javni poziv

Obrazac ponude Dani piva

MAPA ŠTANDOVA:


Izdavanje prostora se vrši putem prikupljanja pismenih ponuda. Prostor koji je predmet izdavanja izdaje se za period od 09.08.2022. do 14.08.2022. godine.

I Lokacija „Žitni trg“

1. Ugostiteljski štandovi za prodaju pića pod oznakama:

Oznaka za prostor/štand Površina štanda u m2 Početna cena bez PDV-a za 2022.
1   116      150.000.00
2   127     150.000.00
3   98      150.000.00
4   152     190.000.00
5   198     270.000.00
6   186     290.000.00
7   120     190.000.00
8   108    190.000.00
9   120    190.000.00
10   105   190.000.00
11   105   190.000.00
12   105   190.000.00
13   105   190.000.00
14   175   320.000.00
15   115   150.000.00
16   115   150.000.00
17   115   150.000.00
A   228   440.000.00
B   300  440.000.00
C   173   320.000.00
F   45     75.000.00

Pravo učešća na Javnom pozivu za štandove za prodaju pića imaju sva pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za proizvodnju, uvoz i distribuciju piva, alkoholnih i bezalkoholnih pića i napitaka, kao i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje ugostiteljske delatnosti.

2. Ugostiteljski štandovi sa pravom prodaje hrane pod oznakama:

Oznaka za prostor/štand Površina štanda u m2 Početna cena bez PDV-a za 2022.
18 105  475.000.00
19 105  475.000.00
20 105  475.000.00
21 105  475.000.00
22 105  290.000.00
23 105  150.000.00

Pravo učešća na Javnom pozivu za štandove sa pravom prodaje hrane, imaju sva pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje ugostiteljske delatnosti, tj. koji se bave usluživanjem hrane u ugostiteljskim objektima.

3. Štand „ E“
– Površina štanda je 200m2

Obavezni uslovi za ustupanje:
– Štand se mora sastojati iz dva dela:
1. Deo štanda namenjen za komercijalne svrhe površine 120m2;
2. Deo štanda namenjen organizatoru, izvođačima i gostima manifestacije:

– Štand namenjen organizatoru mora biti odvojen od komercijalnog dela, površine od najmanje 2x80m2 (prizemlje i sprat), odvojen od publike na način koji će estetski doprineti izgledu, najmanje sa dve strane zaklonjen od pogleda (u dogovoru sa Organizatorom) i koncipiran na sledeći način:
A) Back stage – prostor koji treba da ima oko 25 m2, zatvoren od pogleda, kao posebna jedinica u odnosu na binu i okolinu. Sa omogućenim lakim prolazom izvođača do bine. Preporučuje se građevinski kontejner ili kvalitetna pagoda. Unutrašnjost mora da poseduje podnu oblogu, klima uređaj, veliko ogledalo (za celu figuru), tri stola i 12 stolica, osvetljenje, frižider i garderober.
B) Prostor u prizemlju namenjen organizatoru, opremljen garniturama za sedenje (30 mesta);
V) Prostor na spratu, opremljen garniturama za sedenje (40 mesta).

Ponuđač je u obavezi da organizuje dva šanka, jedan u prizemlju i jedan na spratu. Šankovi treba da budu opremljeni svim neophodnim priborom za obavljanje ugostiteljske delatnosti (točilice, frižideri, tacne, čaše i sl.)
Ponuđač obezbeđuje osoblje za posluženje pića – minimum 4 izvršioca dnevno i to po sledećem rasporedu:
a) jedan izvršilac u periodu od 12,00 do 17,00 časova
b) tri izvršioca u periodu od 17,00 do 03,00 časa
– Ponuđač je u obavezi da obezbedi mobil bar i 10 buradi piva od 30 litara, koje će se služiti besplatno prilikom pozivanja posetilaca na manifestaciju (za potrebe pozivara).
Pravo učešća za ustupanje štanda „E“ imaju isključivo proizvođači piva.
Štand će biti ustupljen onom ponuđaču koji bude ponudio robu (piće) u najvećoj vrednosti – po nabavnim cenama u veleprodajama pića. Piće je namenjeno za služenje u okviru dela štanda koji se ustupa Organizatoru. Piće će se izdavati samo uz priloženu konzumaciju.
Ponuđač je u obavezi da uz ponudu priloži skicu/nacrt izgleda štanda.

4. Trgovački štandovi/tezge (do 40 štandova/tezgi – površine 2 m²) – početna cena jednog štanda/tezge iznosi 18.000,00 dinara bez PDV-a.

Pravo učešća na Javnom pozivu za trgovačke štandove/tezge imaju sva registovana pravna lica i preduzetnici (SR, STR, SZR, UR i sl.). Organizator zadržava pravo izbora ponuđača u skladu sa asortimanom koji isti nudi, obzirom da asortiman mora biti u skladu sa koncepcijom manifestacije. Organizator zadržava pravo dodeljivanja tezgi po redosledu pristiglih ponuda.

II Lokacija „Trg dr Zorana Đinđića“

1. Prostor predviđen za prezentaciju jedne pivare (površine oko 500m²).

Početna cena 220.000,00 dinara bez PDV-a.

Pivara je u obavezi da obezbedi pokrivenu binu veličine 8x10m sa rasvetom i ozvučenjem i program koji će se ogledati u reprodukciji različitih muzičkih žanrova (house, techno, hip-hop, latino, breakbit, electro, alternative….) u vidu nastupa aktuelnih disk džokeja. Pomenutu binu zakupac ima obavezu da ustupi Organizatorima manifestacije, svakog dana u periodu od 19 do 22 časa, za potrebe održavanja Međunarodnog festivala folklora „Lala“. Pivara može postavljati štandove isključivo za prodaju pića u prostoru koji mu organizator stavi na raspolaganje, a dužna je da uz ponudu priloži plan rasporeda štandova, mesta za binu i planiran program.

2. Trgovački štandovi/tezge (do 12 štandova/tezgi – površine 2 m²) – početna cena jednog štanda/tezge iznosi 18.000,00 dinara bez PDV-a.

Pravo učešća na Javnom pozivu za trgovačke štandove/tezge imaju sva registovana pravna lica i preduzetnici (SR, STR, SZR, UR i sl.). Organizator zadržava pravo izbora ponuđača u skladu sa asortimanom koji isti nudi, obzirom da asortiman mora biti u skladu sa koncepcijom manifestacije. Organizator zadržava pravo dodeljivanja štandova/tezgi po redosledu pristiglih ponuda.

III Lokacija „Gradski parking Prevlaka“

– Prostor predviđen za postavljanje zabavnog parka veličine 1.000 m² – početna cena iznosi 900.000,00 dinara bez PDV-a.

Pravo učešća na Javnom pozivu na lokaciji „Gradski parking Prevlaka“ imaju sva pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje delatnosti zabavnih i tematskih parkova.

IV Lokacija „Gradski parking ispred centralne apoteke“

Etno bazar (do 30 štandova/tezgi – površine 2m²) – početna cena jednog štanda/ tezge iznosi 5.000,00 dinara bez PDV-a.

Pravo učešća na Javnom pozivu za etno bazar imaju sva registovana pravna lica i preduzetnici (SR, STR, SZR, UR i sl.). Organizator zadržava pravo izbora ponuđača u skladu sa asortimanom koji isti nudi, obzirom da asortiman mora biti u skladu sa koncepcijom manifestacije. Organizator zadržava pravo dodeljivanja štandova/tezgi po redosledu pristiglih ponuda.

V Lokacija „Pešački most“ ( prilaz sa Žitnog trga – leva strana)

Prostor predviđen za sajam knjiga i trgovačke štandove/tezge (do 20 štandova/tezgi – površine 2m)- početna cena jednog mesta iznosi 18.000.00 dinara bez PDV-a.
Pravo učešća na Javnom pozivu na ovoj lokaciji imaju sva registrovana pravna lica za izdavaštvo i distribuciju knjiga.
Pravo učešća na Javnom pozivu za trgovačke štandove/tezge imaju sva registovana pravna lica i preduzetnici (SR, STR, SZR, UR i sl.). Organizator zadržava pravo izbora ponuđača u skladu sa asortimanom koji isti nudi, obzirom da asortiman mora biti u skladu sa koncepcijom manifestacije.
Organizator zadržava pravo dodeljivanja štandova/tezgi po redosledu pristiglih ponuda.

Na sve prikazane početne cene obračunava se PDV u iznosu od 20%.

 

Pogledajte kompletan muzički program 37. Dana piva u Zrenjaninu