Zrenjanin- Dana 15. oktobra 2018. godine Viši sud u Zrenjaninu doneo je rešenje kojim se potvrđuje optužnica Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu od  dana 27.09.2018. godine, podneta protiv okrivljenog A.P. iz Bečeja zbog krivičnog dela  Trgovina ljudima.

Početkom aprila meseca 2018. godine u naseljenom mestu u okolini Bečeja, zloupotrebom odnosa zavisnosti, teških prilika drugog, te zadržavanjem ličnih
isprava, u više navrata  okrivljeni je predavao oštećenu drugom, radi prostitucije, na taj način što je oštećenu, sa kojom je živeo u vanbračnoj zajednici, koja je bila od njega finansijski  zavisna, jer nije imala sredstava za život i od koje je oduzeo lična dokumenta i ista zadržao kod sebe, u dva navrata predavao NN licima, koja su sa oštećenom vršila  obljubu i za to mu plaćali u iznosima ne manjim od 2.000,00 dinara, i time izvršio jedno produženo krivično delo Trgovina ljudima.