Druga redovna godišnja poseta spoljašnjih ocenjivača Opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ Zrenjanin je obavljena 24.05.2022. godine od strane tima spoljašnjih ocenjivača koji čene Aleksandra Vračarić i Tanja Erdeljanović. Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ Zrenjanin stekla je akreditacijski status na period od 7 godina, od 2019. do 2026. godine.

Redovna poseta obuhvata proveru usklađenosti rada zdravstvene ustanove sa standardima za akreditaciju u toku trajanja akreditacije i podrazumeva uvid u rad zdravstvene ustanove, pregled dokumentacije i planova za unapređenje kvaliteta. U skladu sa tim, redovna godišnja poseta se sprovodi u cilju utvrđivanja načina na koji Zdravstvena ustanova održava utvrđeni nivo kvaliteta na osnovu koga je stekla sertifikat o akreditaciji.

Opšti utisak spoljašnjih ocenjivača nakon redovne posete:

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ Zrenjanin nastavlja redovan rad u skladu sa akreditacijskim standardima i može se reći da je kontinuirana i višegodišnja posvećenost tom cilju već postala sinonim za ovu Ustanovu.

Opšti je utisak da se poštuju i unapređuju propisani standardi i procedure, da je to svakodnevni i odavno usvojeni metod rada u ovoj bolnici.

Poseban izazov prethodnih godina je rad u uslovima pandemije Korona virusom, i bezbednost pacijenata i zaposlenih u uslovima pandemije. U tom smislu donet je veliki broj procedura koje definišu rad u vanrednim okolnostima. Ustanova je pokazala fleksibilnost, mogućnost funkcionisanja u izmenjenim okolnostima, uspešno regulišući poštovanjem postojećih i uvođenjem novih procedura sve procese rada (stalne promene i prilagođavanje epidemiološkoj situaciji, preraspodelu prostora i kadrova za lečenje kovid i non-kovid pacijenata na najbolji mogući način).

U proteklom periodu je nastavljeno sa prijemom novih radnika, edukacijom postojećeg kadra, nabavkom opreme od strateškog značaja i uvođenjem novih tehnologija.

Rad u skladu sa standardima akreditacije u ovoj ustanovi je dugogodišnja praksa i očigledan je entuzijazam rukovodstva i zaposlenih da se rad odvija na dostignutom nivou i da se neprekidno unapređuje, što je jedan od najvećih kvaliteta ove bolnice.

Zavidan nivo svesti svih zaposlenih o prednostima i neophodnosti poštovanja standarda u svakodnevnom radu je impresivan i za svaku je pohvalu.

Opšti utisak je da se u Opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ Zrenjanin radi i planira u skladu sa akreditacijskim standardima. Evidentna je rešenost rukovodstva, kao i zaposlenih, da se kvalitet rada i bezbednost i zdravlje na radu, kako zaposlenih tako i korisnika usluga podignu na još viši nivo. Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ svakom redovnom posetom potvrđuje stečeni akreditacijski status i održava kontinuitet.