Grad Zrenjanin tokom školske 2022/2023. godine regresira prevoz učenika srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija i Autonomna Pokrajina Vojvodina. Pravo na regresirani prevoz mogu ostvariti učenici srednjih škola sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina.

Regresiranje gradskog, prigradskog, međumesnog prevoza i prevoza železnicom u školskoj 2022/2023. godine, vršiće se na sledeći način:

GRADSKI PREVOZ

1. Učenici srednjih škola mogu ostvariti pravo na povlašćen gradski prevoz podnošenjem zahteva na autobuskoj stanici ovlašćenog prevoznika Net Bus Co Doo, uz potvrdu da su redovni učenici srednje škole.
* Pravo na povlašćen gradski prevoz podrazumeva dobijanje besplatne mesečne karte u gradskom prevozu, ali ne podrazumeva troškove izrade legitimacije koju izdaje ovlašćeni prevoznik i njega snose učenici.

PRIGRADSKI PREVOZ

1. Pravo na regresiran prigradski prevoz mogu ostvariti učenici srednjih škola iz naseljenih mesta sa teritorije grada Zrenjanina: Klek, Ečka, Aradac, Elemir, Lazarevo, Lukićevo, Stajićevo i Lukino Selo, tako što mesečnu kartu plaćaju 3.000,00 dinara, a učenici iz ostalih naseljenih mesta sa teritorije grada Zrenjanina mesečnu kartu plaćaju 4.000,00 dinara. Ostatak do pune cene mesečne karte ovlašćenog prevoznika za javni linijski gradski i prigradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina, regresira se iz budžeta grada Zrenjanina.
* Učenici ovo pravo mogu ostvariti podnošenjem zahteva na autobuskoj stanici ovlašćenog prevoznika Net Bus Co Doo, uz potvrdu da su redovni učenici srednje škole.
* Učenici snose trošak izrade legitimacije koju izdaje ovlašćeni prevoznik.

2. Učenici čije su porodice korisnici novčane socijalne pomoći preko nadležnog Centra za socijalni rad, kao i učenici za koje Centar za socijalni rad izda uverenje da se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe, imaju pravo na regresirani prevoz u visini pune cene učeničke mesečne karte u prigradskom prevozu.
* Učenici ovo pravo mogu ostvariti podnošenjem zahteva u Odeljenju za društvene delatnosti, Gradske uprave Grada Zrenjanina, uz potvrdu srednje škole da su redovni učenici i uverenja izdatim od strane nadležnog Centra za socijalni rad.
* Učenici snose trošak izrade legitimacije koju izdaje ovlašćeni prevoznik.

MEĐUMESNI PREVOZ

1. Učenicima koji sa teritorije grada Zrenjanina putuju u srednje škole čije je sedište van teritorije grada Zrenjanina, odobravaju se sredstva za putne troškove u visini polovine cene učeničke mesečne karte u međumesnom prevozu.
* Učenici ovo pravo mogu ostvariti podnošenjem zahteva u Odeljenju za društvene delatnosti, Gradske uprave grada Zrenjanina, uz potvrdu srednje škole da su redovni učenici.

2. Učenicima čije su porodice korisnici novčane socijalne pomoći preko nadležnog Centra za socijalni rad, kao i učenicima za koje Centar za socijalni rad izda uverenje da se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe, odobravaju se sredstva za putne troškove u visini pune cene učeničke mesečne karte u međumesnom prevozu.
*Učenici ovo pravo mogu ostvariti podnošenjem zahteva u Odeljenju za društvene delatnosti, Gradske uprave grada Zrenjanina, uz potvrdu srednje škole da su redovni učenici i uverenja izdatim od strane nadležnog Centra za socijalni rad.

ŽELEZNIČKI PREVOZ

1. Učenicima srednjih škola se odobravaju besplatne mesečne karte u železničkom prevozu na relacijama koje trenutno saobraćaju na teritoriji grada Zrenjanina.
*Učenici ovo pravo mogu ostvariti podnošenjem zahteva Odeljenju za društvene delatnosti, Gradske uprave grada Zrenjanina, uz potvrdu srednje škole da su redovni učenici.
Učenici snose trošak izrade legitimacije koju izdaje prevoznik.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti u kancelariju broj 10, Odeljenja za društvene delatnosti, Gradske uprave grada Zrenjanina ili na broj telefona 023/3150183.