Nakon što je gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura raspisao Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Zrenjanina, uz učešće grada Zrenjanina u subvencionisanju naknade obrade kredita i kamate za nabavku obrtnih sredstava i nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, izabrana je banka u kojoj će zainteresovani poljoprivrednici moći da ostvare subvenciju. U pitanju je OTP banka.

Grad Zrenjanin poziva sve poljoprivrednike koji žele da ostvare ovakvu subvenciju da se jave u filijalu OTP banke u Zrenjaninu i tamo podnesu zahtev za kreditiranje.

OTP banka će kratkoročno kreditirati nabavku obrtnih sredstava i nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom. Poljoprivrednim gazdinstvima može biti odobren samo jedan kredit koji se isplaćuje u dinarima, bez valutne klauzule, koji ne može biti manji od 100.000,00 dinara niti veći 1.000.000,00 dinara. OTP banka snosiće rizik odobrenja i naplate kredita od korisnika.

Sredstva kojima će grad subvencionisati celokupnu naknadu i kamatu na dodeljene kredite iznosi 5.000.000,00 dinara i obezbeđena su Odlukom o budžetu grada Zrenjanina za 2022. godinu. Isplata subveniconisane naknade i kamate vršiće se po dospeću, a prema redosledu podnošenja zahteva za dodelu kredita, a najkasnije do utroška raspoloživih sredstava.