Akcija skrininga aneurizme abdominalne aorte u zrenjaninskoj bolnici je i dalje u toku. Do sada je u svakom terminu otkriven značajan broj aneurizmi abdominalne aorte, od kojih su neke bile za planiranu operaciju, a jedna za hitno upućivanje u tercijarnu ustanovu.

Precizna statistika će biti poznata po završetku pilot projekta u novembru ove godine.

Na preglede se mogu javiti pušači stariji od 65 godina (muškarci i žene), jer su oni rizična grupa za ovo oboljenje.

ZAKAZIVANjE SE VRŠI SVAKOG RADNOG DANA OD 8 DO 12 ČASOVA NA BR.TEL: 023/513-328

Pregledi se obavljaju na Radiološkom odeljenju Opšte bolnice Zrenjanin.

Aneurizma je proširenje krvnog suda koje se najčešće dešava na trbušnom delu aorte. Faktori rizika su pušenje i životna dob (preko 65 godina), oboljenje je češće kod muškaraca, ali u poslednje vreme je učestalo i kod žena, zbog načina života. Pored ovih faktora, hipertenzija takođe može biti faktor rizika.

Aneurizma abdominalne aorte je progresivno oboljenje, koje nastaje sa starenjem. Aorta, kao krvni sud, postepeno raste i ne pravi nikakve simptome. Smrtnost kod pacijenata kod kojih je aorta pukla je visoka, od 30 do 80%, dok je kod planiranih operacija 1 do 3%. Ona ne može da se leči lekovima, ne operiše se odmah kada se otkrije, gleda se njen prečnik i rizik da pukne.
Sve ovo govori o značaju ovog skriininga i značaju ranog otkrivanja oboljenja