Godišnja skupština Podružnice lekara Zrenjanin na kojoj su sumirani rezultati iz 2022. godine, održana je u kongresnoj sali hotela Vojvodina. Brojnim lekarima i farmaceutima, nakon dnevnog reda, predavanje na temu  „Klinički aspekti osteoporoze i suplementacija u cilju smanjenja rizika za nastajanje osteoporoze“  održala je dr prof Ksenija Bošković, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije -reumatolog Kliničkog centra Vojvodine.

O četvorogodišnjem radu Podružnice lekara Zrenjanin govorila je dr Bojana Vještica dosadašnja predsednica Podružnice lekara Zrenjanin.

„Na Skupštini je podnet izveštaj o radu za prethodnu godinu. Kao i prethodnih godina, članovi su imali prilike da učestvuju u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji kroz online testove kojih je bilo 8 na raspolaganju i kroz predavanja uživo kojih je bilo 10. U okviru podružnice postoji i Aktiv stomatologa koji je takođe učestvovao kako u edukaciji kroz teme na predavanjima Podružnice, tako i na usko stručnim edukacijama vezanim za stomatologiju. Podružnica je obeležila Lekarsku slavu rezanjem kolača u crkvi i svečanom večerom. Kuma slave je bila dr Milana Rakita, a kumstvo za narednu godinu je preuzela dr Sofija Lugonja. Predsedništvo se više puta sastajalo i razmatralo tekuća pitanja, znajući da je 2023. godina izborna, prioritet je bio sastav novog rukovodstva Podružnice, kao i svih organa i tela Podružnice“, rekla je dr Bojana Vještiva odlazeća predsednica Podružnice lekara Zrenjanin.

 

Na jučerašnjoj Sednici proglašeno je novo rukovodstvo:


Predsednik dr Sofija Lugonja, gastroenterolog, OB Zrenjanin

Potpredsednik dr Jovana Ilić, internista onkolog, OB Zrenjanin

Sekretar: dr Bojana Mihajlović, lekar Zrenjanin na specijalizaciji iz opšte medicine, DZ

„Velika mi je čast i zadovoljstvo što ću svojim radom i trudom moći da doprinesem radu Podružnice lekara Zrenjanin. Svesna sam odgovornosti,  ujedno je to i velika čast obzirom da  je  u pitanju jedna od najaktivnijih i najmnogobrojnijih u Vojvodini. Sa svojim saradnicima potrudiću se da održim kvalitet i nivo rada koji je bio do sada“, rekla je nova predsednica Podružnice lekara Zrenjanin dr Sofija Lugonja.