Grad Zrenjanin i JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin raspisuju Nagradsni konkurs „Najlepše dvorište i terasa na teritoriji grada Zrenjanina“, a za najuspešnije predviđene su i nagrade.

Konkurs se raspisuje u sledećim kategorijama:

– Najlepše uređeno privatno dvorište
– Najlepša terasa

 

Prijavni obrazac se može preuzeti na sajtu JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin: https://www.jkpciz.co.rs/, kao i na sajtu grada Zrenjanina u delu Konkursi i oglasi.

Prilikom popunjavanja prijavnog obrasca navesti lične podatke podnosioca prijave, ime i prezime, adresu, broj telefona i kategoriju za koju se prijavljuje.
Uz prijavu je potrebno priložiti do 5 fotografija dvorišta / terase, koje nisu starije od mesec dana.

 

Pravo učešća na konkursu imaju privatna lica (privatna domaćinstva i stambene zajednice), čiji se objekat nalazi na teritoriji grada Zrenjanina (gradsko naselje i sva seoska naselja).
Traganje za najlepše uređenim dvorištem i terasom trajaće od 24.04. do 01.06.2023. godine, nakon toga će Komisija za izbor najlepšeg dvorišta i terase na teritoriji grada Zrenjanina razmotriti pristigle prijave, posetiće dvorišta i terase, koja budu u najužem izboru, i odlučiti o pobednicima. Pobednici konkursa će blagovremeno biti obavešteni o datumu dodele nagrada.

Svi zainteresovani popunjene prijavne obrasce sa fotografijama u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za konkurs – ne otvarati“, mogu najkasnije do 01.06.2023. godine, predati na jedan od sledećih načina:

1. Poslati poštom na adresu:
Gradska uprava Zrenjanin
Odeljenje za privredu
Odsek za zaštitu i unapređivanje životne sredine
23000 Zrenjanin, Trg slobode br. 10;

2. Predati lično na pisarnici Gradske uprave grada Zrenjanina, na adresi Trg slobode br. 10, soba 53;

3. Popunjen, skeniran prijavni obrazac sa fotografijama poslati na e-mail adresu: zivotna.sredina@grad.zrenjanin.rs

Telefon za dodatne informacije: 023/3150-187

KONKURS FLAJER