Na kraju juna 2023. godine na evidenciji u Srednjobanatskom okrugu bilo je 9.856 lica, od toga u Gradu Zrenjaninu je 4.869 nezaposlenih, u Žitištu 1.383, u Novoj Crnji 986, Novom Bečeju 1.483 i na evidenciji ispostave u Sečnju 1.135 lica.

„U odnosu na početak 2023. godine, kada je u srednjem Banatu bilo 10.520 lica od toga u Zrenjaninu 5.319, beleži se smanjenje broja lica na evidenciji nezaposlenih za 660 na nivou okruga.
Kada je reč o strukturi nezaposlenih po stručnoj spremi, u srednjem Banatu na evidenciji je najviše nekvalifikovanih lica – 4.984 (50,57% ), zatim lica sa završenom srednjom školom (III i IV stepen stručne spreme) je 3.754 (oko 38%), lica sa VII stepenom je 5,63% odnosno 555, dok je visokoškolaca sa VI stepenom 358 (oko 3,63 % od broja nezaposlenih). Od ukupnog broja nezaposlenih lica u okrugu oko 52 % čini nestručna radna snaga (I i II stepen stručne spreme), a 48% stručna.
U prvih šest meseci 2023.g filijala za zapošljavanje Zrenjanin je posredovala u zapošljavanju 1.200 lica sa evidencije nezaposlenih.

Poslodavci se obraćaju za uslugu posredovanje u zapošljavanju kontinuirano. U periodu januar-jun ove godine bila je veća potražnja za profilima koji poseduju stručna znanja: prodavci, administrativni radnici, operateri u proizvodnji, pomoćni radnici, vozači, magacioneri, komercijalisti, elektrotehničari, radnici obezbeđenja, negovateljice, lekari, nastavnici … Realizovana su dva sajma zapošljavanja – u Zrenjaninu i Novom Bečeju.
Kroz međuregionalno posredovanje, za rad na lokacijama u Srbiji, bili su traženi lekari i medicinski tehničari, negovatelji i drugo medicinski osoblje, ugostiteljski radnici, tekstilni radnici, komercijalisti, i dr. Nacionalna služba za zapošljavanje pokreće postupak međuregionalnog posredovanja ukoliko kadar potreban poslodavcima ne može da se obezbedi na teritoriji jedne filijale. Za rad u Sloveniji bili su traženi: električari, bravari, mesari, i dr .
Kontinuirano se realizuju aktivne mere i programi Nacionalne službe za zapošljavanje. Na javnim radovima čija realizacija je u toku u Srednjobanatskom okrugu angažovano je 60 lica. U okviru programa podsticanja zapošljavanja i preduzetništva, subvenciju za pokretanje privatnog posla, po programu za samozapošljavanje, dobilo je 74 lica, dok je finansijska podrška po programu za novo zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih omogućila da se zaposli 44 lica sa evidencije nezaposlenih.
Na program pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem uključeno je 2 lica, dok 4 lica sa srednjim obrazovanjem stažiraju kao pripravnici. Stažiranje na programu stručna praksa obavlja 26 lica. Po programu subvencija zarade za osobe sa invaliditetom (OSI) bez radnog iskustva, zaposleno je 5 OSI sa evidencije nezaposlenih.
U drugoj polovini godine je očekivano da poslodavci i nezaposleni iskoriste mogućnosti podrške koju predviđaju mere obuke na zahtev poslodavca, obuke za tržište rada i program sticanje praktičnih znanja.
Teže zapošljiva lica su imala prioritet pri uključivanju u aktivne mere zapošljavanja: mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i lica u statusu viška zaposlenih“, navode iz Nacionalne službe za zapošljavanje.