Zrenjanin- Tokom letnjih meseci JKP „Vodovod i kanalizacija“  izvršilo je brojne radove na vodovodnoj, fekalnoj i atmosferskoj kanalizacionoj mreži i na izvorištima u gradu i naseljenim mestima, a sve u cilju poboljšanja sistema vodosnabdevanja i prikupljanja i odvođenja fekalnih i atmosferskih otpadnih voda.

„Pored redovnih aktivnosti na održavanju izvorišta u gradu i naseljenim mestima, sanaciji kvarova i ispiranju vodovodne mreže, JKP „Vodovod i kanalizacija“ je tokom leta nastavilo i infrastrukturne radove na unapređenju sistema vodosnabdevanja.


U okviru prve faze rekonstrukcije vodovodne mreže, koja obuhvata zamenu oko 20 kilometara vodovodne mreže u 5 gradskih naselja, juna meseca započeti su radovi na rekonstrukciji 6,4 km vodovodne mreže u naselju Mala Amerika i do sada je završeno oko 80 posto radova. Radovi su nastavljeni i na potezu Karađorđev trg, gde je planirana zamena 3,6 km vodovodne mreže, i oni su u završnoj fazi. Pored zamene vodovodne mreže, radovi obuhvataju i izgradnju vodovodnih priključaka za sve objekte, ugradnju sekcionih zatvarača na mreži, pripadajućih šahtova, kao i podzemnih hidranata za ispiranje vodovodne mreže i gašenje požara.

Do sada su završeni radovi u naselju Ruža Šulman i Šumica, a do kraja godine počeće i u Centru.

U cilju unapređenja vodosnabdevanja izgrađeno je i 17 mernih mesta na gradskoj mreži za merenje protoka i detektovanje gubitaka koji su tokom leta povezani na SKADA sistem za daljinsko praćenje i prikupljanje podataka i pušteni u rad.
Izvršeni su i radovi na bušenju novih bunara na izvorištu u gradu u okviru formiranja treće linije bunara i nastavljeni radovi na potpunoj automatizaciji izvorišta SKADA sistemom.

Zahvaljujući konstantnim višegodišnjim ulaganjima u unapređenje sistema na izvorištu, vodosnabdevanje je tokom leta i talasa tropskih vrućina bilo stabilno i odvijalo se bez većih problema.


Tokom leta je na Trgu slobode bila postavljena cisterna sa pijaćom vodom koju je Grad Zrenjanin poverio na upravljanje JKP „Vodovod i kanalizacija“.


U junu mesecu, vraćanjem javnih površina u prvobitno stanje, završena je izgradnja još jednog dela fekalne kanalizacione mreže u Elemiru, a neposredno pre toga i u naseljenom mestu Lazarevo. Zahvaljujući dobroj saradnji sa Gradom Zrenjaninom do sada je izgrađeno oko 100 kilometara fekalne kanalizacione mreže sa pripadajućim crpnim stanicama koja je u upotrebi u Kleku, Elemiru, Ečki, Melencima i Stajićevu, a koju održava naše preduzeće. Početkom septembra počela je izgradnja nove deonice fekalne kanalizacione mreže u Elemiru, a do kraja godine nastaviće se radovi i u Lazarevu i Kleku.

U Zrenjaninu, koji je u potpunosti pokriven fekalnom kanalizacionom mrežom u dužini od 300 km, tokom leta izvršena je sanacija tri veće havarije na mreži – u Pariskim komunama i kod Žutog mosta u Zmaj Jovinoj, kao i na Berberskom gde je sanacijom havarije i unapređenjem postojećeg sistema omogućeno da se i objekti u ulici Milivoja Toškova priključe na mrežu.
Pored redovnog održavanja atmosferske kanalizacione mreže koje obuhvata ispiranje iste i čišćenje slivnih rešetki, tokom leta izvršeni su radovi na sanaciji havarija i otklanjanju uzroka zadržavanja atmosferskih voda nakon obilnijih padavina na putnim, pešačkim i zelenim površinama i to na više lokacija u gradu: na uglu ulica Cara Dušana i magistrale, kod zgrade Suda, kod Medicinske škole, kod predškolske ustanove u ulici 9. maja, kao i u naselju D2. Ovim radovima unapređeno je funkcionisanje atmosferske kanalizacione mreže, sprečeno zadržavanje atmosferskih voda i omogućeno nesmetano kretanje motornih vozila, biciklista i pešaka na pomenutim lokacijama.


Ljudstvo i mehanizacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ više dana je neprekidno bilo angažovano na saniranju posledica nevremena koje je krajem jula meseca pogodilo naš grad“, rekao je mr Siniša Gajin, dipl.inž.men. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.