Zrenjanin- Sa prvim radnim danima naredne godine, 3. januara, novosadska „Ciklonizacija logistika“ počeće sa izvođenjem sistematskih akcija zaštite zdravlja građana od štetnih glodara i suzbijanja ambrozije i emerznih korova na teritoriji Grada Zrenjanina.

Akcije se sprovode po ugovoru sa gradskom upravom, izvodiće ih vidno obeležene ekipe operativaca, a njihovo trajanje zavisiće od vremenskih uslova.

Kako navode iz ovog preduzeća, sistemastka deratizacija će biti sprovođena od sela prema gradskim mesnim zajenicama, a obuhvatiće šahtove fekalne kanalizacije, deponije, groblja, pijace, predškolske i školske ustanove, verske ustanove, kao i objekte individualnog stanovanja i podrume i tavanske prostore u objektima kolektivnog stanovanja.

Prvih dana januara ekipe „Ciklonizacije logistike“ izvodiće tretmane u selima Taraš, Mihajlovo, Jankov Most, Klek, Lazarevo, Zlatica, Banatski Despotovac i Botoš, potom slede Tomaševac, Orlovat, Čenta, Farkaždin, Perlez, Knićanin, Belo Blato, Stajićevo, Lukićevo, Lukino Selo, Ečka, Melenci, Elemir, Aradac i gradske MZ Mužlja, MZ Zeleno Polje, MZ Dositej Obradović, MZ Bolnica i MZ Šumice.

  • U mesnim zajednicama i domaćinstvima tretmane deratizacije će sprovoditi operativne ekipe u dogovoru i koordinaciji sa vlasnicima prostora, dok će na javnim površinama, u pomoćnim i podrumskim prostorijama u delovima zgrada, biocidni proizvod postavljati isključivo članovi operativnih ekipa. U višestambenim zgradama, u saradnji sa predsednicima skupštine stanara, biocid će se postavljati u podrumima i tavanskim prostorijama u deratizacione stanice (kutije) od tvrde plastike, ili na neka druga pogodna mesta. Na površinama u javnom korišćenju, kao što su deponije, groblja i javna kanalizacija, mamke u parafinskim blokovima takođe postavljaju isključivo obučeni operativci, navode iz „Ciklonizacija logistike“.

Kako se objašnjava, operativci „Ciklonizacije logistike“ sprovode tretmane sistematske deratizacije poštujući sve mere predostrožnosti i bezbednosti da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu. Mesta na kojima je postavljen mamak (zaštitne kutije s mamkom i dr.) jasno će biti označena obaveštenjem da su lokacije tretirane biocidnim preparatom i da se ne smeju premeštati ili otvarati. Deratizaciona sredstva se postavljaju izvan domašaja dece, ptica, ljubimaca, domaćih životinja i drugih neciljanih životinja kao i na način da nisu u dodiru sa hranom, pićem i hranom za životinje. Tokom tretmana, zaštitne kutije sa mamkom i mesta na kojima je postavljen mamak se proveravaju u redovnim intervalima.

Zbog odloženog delovanja rodenticida uginuli štetni glodari uklanjaju se optimalno 15-20 dana nakon tretmana.

Biocidni proizvodi – rodenticidi koje proizvodi i koristi Ciklonizacija Logistika poseduju rešenje o registraciji Ministarstva zaštite životne sredine. Ovi biocidni proizvodi – rodenticidi – sadrže aktivnu supstancu – bromadiolon – koja ima odloženo kumulativno delovanje, pa je konzumiranje ovih mamaka veće, kao i efikasnost u suzbijanju štetnih glodara. Izuzetno mali procentualni udeo aktivne materije u biocidnom proizvodu (mamku) – 0,005% bromadiolona – deluje selektivno na glodare, u odnosu na neciljane organizme kao što su kućni ljubimci i domaće životinje. Takođe, da bi se smanjio rizik od primarnog i sekundarnog trovanja, formulacije antikoagulantnih rodenticida, obavezno, sadrže gorku supstancu Bitreks (denatonijum benzoat) koji ne umanjuje palatabilnost mamka prema glodarima, ali zato kod neciljnih organizama odmah dovodi do povraćanja, ako slučajno dođe do konzumacije mamka, što dodatno štiti neciljne organizme od eventualnog trovanja. Takođe, svi korisnici kod kojih je mamak postavljen, dobijaju obaveštenje i upozorenje za rukovanje biocidnim proizvodom, kako bi se izbegle eventualne neželjene posledice.

 

ANTRILE:

Rizik od prenošenja zaraznih bolesti

Iz „Ciklonizacije“ apeluju na građane da obezbede operativcima pristup objektima jer je zaštita od glodara zajednički interes, a njena uspešnost zavisi od koordiniranog i konstantnog delovanja na široj teritoriji. Redovno sprovođenje preventivne deratizacije u velikoj meri smanjuje rizik od širenja zaraznih bolesti čiji su vektori glodari, ali i materijalnu štetu koji glodari izazivaju u domaćinstvima, privredi i poljoprivredi. Među najpoznatijim bolestima čiji su prenosioci glodari su besnilo, trihineloza, hemoralgična goznica, bruceloza, tuberkuloza, svinjska kuga, salmonela, slinavka i šap. U ovom delu godine deratizacija je izuzetno važna jer je reč o delu godine kada se glodari povlače sa otvorenog u stambene objekte i skladišta. Posebno je to važno ove godine, navode iz „Ciklonizacije“, zbog produženog perioda visokih temperatura u decembru, što je dovelo do povećane brojnosti i aktivnosti štetnih glodara.