Zrenjanin- Povodom obeležavanja godišnjice smrti slikara Uroša Predića u stalnoj postavci Narodnog muzeja Zrenjanin, 9. februara 2024. godine, članovima Organizacije slepih i slabovidih osoba iz Zrenjanina predstavljen je taktilni model slike „Autoportret” (1949), koji će se ubuduće nalaziti u okviru legata ovog poznatog slikara.

Taktilni model stigao je u Narodni muzej Zrenjanin iz Galerije Matice srpske u Novom Sadu, koja je obeležila 175 godina od osnivanja prošle godine i realizovala veliku izložbu posvećenu stvaralaštvu Uroša Predića, jednog od najistaknutijih nacionalnih slikara. Na izložbi „Uroš Predić : Život posvećen lepoti i umetnosti” našlo se i devet radova Uroša Predića, kao i dokumentarni materijal koje Narodni muzej Zrenjanin čuva u okviru legata ovog slikara. Kroz projekat „Uroš Predić za sve”, postavka u Galeriji Matice srpske je bila prilagođena osobama sa oštećenim vidom, putem trodimenzionalnih modela slika sa audio-opisima, kao i kataloga na Brajevom pismu i audio-kataloga.

Želeći da zajedničkim naporima ukažemo na potrebe i prava ljudi različih kategorija invaliditeta da učestvuju u kulturnom i umetničkom životu zajednice, kao i da pozitivno utičemo na odnos javnosti prema osobama sa invaliditetom, Galerija Matice srpske ustupila je našem muzeju taktilni model sa audio-opisom slike „Autoportret” i katalog izložbe na Brajevom pismu.

 

Postavljanjem taktilnog modela uz originalno umetničko delo, koje se nalazi u stalnoj postavci zrenjaninskog muzeja, i korišćenjem kataloga na Brajevom pismu, slepim i slabovidim posetiocima omogućeno je da se upoznaju sa stvaralaštvom Uroša Predića.

 

Podsećamo da Narodni muzej Zrenjanin posetiocima nudi audio-video vodič prilagođen slepim i slabovidim i gluvim i nagluvim osobama, a na drugom spratu u okviru stalne postavke nalazi se i bronzana skulptura glave muškarca u prirodnoj veličini koja je dostupna za dodirivanje.