Gradonačelnik Zrenjanina- Simo Salapura raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2024. godini.
Gradonačelnik je podsetio da je ovo drugi takav konkurs i da je za tu namenu iz gradskog budžeta izdvojeno 2 miliona dinara, kao što je to bio slučaj i prošle godine i još jednom  pozvao zainteresovane da se prijave.

Kako se navodi u tekstu konkursa, cilj je unapređenje i očuvanje procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za umetnički ili stari zanat  ili posao domaće radinosti, zatim povećanje konkurentnosti i razvoj preduzetništva na teritoriji grada Zrenjanina. Takođe, predviđenim merama daje se podrška opstanku, revitalizaciji i zaštiti starih i umetničkih zanata.

Sredstva su namenjena:
– za subvencionisanje troškova za ulaganje u nabavku mašine/opreme/ specijalizovanog alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti,
– za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala,
– računara i računarske opreme.

Sredstva se odobravaju:
1. za nabavku mašine/opreme/ specijalizovanog alata u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 200.000,00 dinara, odnosno do 75% od fakturne (kupovne) vrednosti sa PDV-om i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl.
2. za nabavku repromaterijala u visini od najmanje  30.000 dinara do najviše 200.000 dinara, odnosno do 75% od fakturne (kupovne) vrednosti sa PDV-om i bez zavisnih troškova  prevoza i sl.
3. za nabavku računara i računarske opreme u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 200.000,00 dinara, odnosno do 75% od fakturne (kupovne) vrednosti sa PDV-om i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl.

 

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

Jedan privredni subjekt može na ovom pozivu učestvovati samo sa jednom prijavom i dozvoljava se da konkuriše za najviše dve namene, ali tako da iznos dodeljenih sredstava ne prelazi maksimalni iznos od 200.000,00 dinara.

Finansijska pomoć se dodeljuje korisnicama jednokratno i nepovratno.

 

Rok za prijavu je 23. april 2024. godine, a sve dodatne informacije dostupne su na sajtu Grada Zrenjanina u delu oglasi i konkursi.

 

Tekst konkursa: