Zrenajnin – U toku su završni radovi na sanaciji havarije na fekalnoj kanalizacionoj mreži u ulici Marka Oreškovića, zbog čega je jedan deo pomenute ulice zatvoren za saobraćaj, dok je pešacima omogućeno kretanje pešačkom stazom. Vrednost radova iznosi 9,7 miliona dinara.

Zamenik gradonačelnika Saša Santovaca obišao je danas radove na sanaciji kanalizacione mreže koji obuhvataju zamenu oko 20 metara kanalizacionih cevi, kao i rekonstrukciju postojećih šahtovana kanalizacionoj mreži.

 

„Radovi na kanalizacionoj mreži u ulici Marka Oreškovića imaju za cilj rešavanje niz  problema koje imamo u ovom delu grada, a to je OŠ „2. okotobar“ i naselja Ruža Šulman i 4. juli, jer se ovde nalazi crpna stanica. Kanalizacija se nalazi na dubini od čak 7,4 metara, a havarija koja se dešavala sprečavala je protok mase prema crpnoj stanici i shodno tome smo imali problem u ovom delu naselja. Sutra se očekuje spavajanje nove mreže sa starom i time ćemo omogućiti otvaranje ove ulice“, rekao je zamenik gradonačelnika Saša Santovac.

„Dok se u Elemiru, Lazarevu i Kleku vrši izgradnja fekalne kanalizacione mreže u gradu Zrenjaninu koji je pokriven istom, akcenat je na osavremenjavanju postojećih crpnih stanica, odnosno njihove elektro i mašinske opreme i sanacija havarija na fekalno-kanalizacionoj mreži. U ulici Marka Oreškovića se vrši kompleksna sanacija havarije, radovi se izvode na dubini od 7,4 metara i ono što je zanimljivo iskopavanja su se vršila dva metra ispod nivoa Begeja. Završetkom ovih radova spečiće se povremeno izlivanje fekalnih otpadnih voda u naselju Ruža Šulman, kao i poboljšati ukupno prikupljanje i odvođenje otpadnih fekalnih  voda u crpne stanice koje se  nalaze u neposrednoj blizini samog mesta kvara. Grad Zrenjanin je  obezbedio oko 70 miliona dinara za nabavku novog specijalizovanog vozila za otpušenja na kanalizacionoj mreži.Zahvaljujući toj činjenici mi danas imamo tri vozila za tu namenu i to je prvi put da JKP Vodovod i kanalizacija raspolaže sa tim brojem vozila što će nam omogućiti još brže i efikasnije održavanje same fekalne kanalizacione mreže u gradu gde imamo 300 kilometara i u naseljenim mestima gde imamo 100 kilometara  za održavanje atmosferske kanalizacione  mreže u gradu“, rekao je mr Siniša Gajin, dipl.inž.menadžm. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.

 

Za saobraćaj je i dalje zatvoren deo od raskrsnice ulice Marka Oreškovića sa Pančevačkom ulicom do ulaska na parking prostor Gomeks Totala, a mesto izvođenja radova je ograđeno i obeleženo odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.