Crveni krst_800_600Zrenjanin – Crveni krst Zrenjanin je zahvaljujući Crvenom krstu Srbije obezbedio mogućnost oporavka dece iz programa „Narodna kuhinja“ u odmaralištu Crvenog krsta Vršac „Dom Crvenog krsta“ na Vršačkom bregu u terminu od 05. do 14. jula 2016. godine. Ove godine će na Vršačkom bregu boraviti 40 dece iz porodica u stanju socijalne potrebe sa teritorije grada Zrenjanina. Ovu aktivnost Crvenog krsta je pozdravio i decu na put ispratio načelnik Srednjobanatskog okruga gospodin Dušan Šijan.

Crveni krst 2_800_600Višegodišnja praksa je pokazala da Program oporavka socijalno ugrožene dece pozitivno utiče na njihovo zdravlje, psihološki razvoj i motivaciju za društvenim angažovanjem. Ovim programom Crveni krst daje doprinos u motivisanju dece za učenjem, podruštvljavanjem i humanijim odnosom prema drugima.

Celokupna organizacija programa usmerena je na decu i njihove potrebe i interesovanja.

Tokom boravka u u odmaralištu sa decom borave vaspitači koji poseduju iskustvo u realizovanju rekreativne nastave. U objektu je takođe obezbeđena zdravstvena zaštita.

Svakog dana edukovani volonteri Crvenog krsta  organizuju aktivnosti Crvenog krsta, što obuhvata edukativni program za decu koji uključuje teme iz različitih oblasti rada Crvenog krsta: difuzija, prva pomoć, realistični prikaz povreda, promocija humanih vrednosti, prevencija trgovine ljudima, promocija zdravih stilova života. Organizuje se i program dodatnih radionica iz oblasti likovnog, muzičkog i dramskog stvaralaštva. Uključen je i večernji zabavni program edukativnog karaktera u kome deca učestvuju i imaju priliku da prikažu svoje veštine i talente.

Aktivnosti realizuju mladi volonteri Crvenog krsta Zrenjanin koji su obučeni prema posebnim programima obuke i koji imaju iskustvo u realizaciji radionica (maskebal, predstave, karaoke, kvizovi) .