regata-reka-zrenjanin1_800_547Novim sporazumom Srbije i Mađarske, reka Tisa prelazi u međunarodni status plovidbe, što na mreži evropskih puteva podrazumeva slobodan saobraćaj plovila svih zastava bez naknade, rečeno je na sastanku predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa dva resorna pokrajinska sekretarijata.

„Glavna tema sastanka bio je Nacrt sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom koji će, ukoliko bude usvojen i prihvaćen, u potpunosti zameniti postojeći Sporazum iz 1955. godine“, kaže se u saopštenju Biroa za informisanje pokrajine vlade.

„Nadamo se da će ovaj sporazum i novi režim plovidbe rekom Tisom, pored unapređenja odnosa sa Mađarskom, omogućiti i značajan pomak u razvoju teretnog i putničkog saobraćaja na toku reke Tise i razvoju infrastrukture na njenim obalama“, rekao je pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević.

Na sastanku je bilo reči i o saradnji resornih inspekcija Ministarstva i Sekretarijata u kontroli zagađivanja vodotokova, eksploatacije rečnih nanosa i korišćenja obala za manipulaciju teretima, pa je dogovoren zajednički i koordinisan rad inspekcija na suzbijanju negativnih pojava.