Zrenjanin- U OSŠ “9. maj” danas je  svečano otvorena prva senzorna soba, namenjena psihomotornom tretmanu dece i omladine ometene u razvoju. Senzorna soba opremljena je zahvaljujući sredstvima NIS-a, u okviru projekta “Zajednici zajedno” za 2016. godinu.

 

Svečanom otvaranju prisustvovali su gradonačelnik Zrenjanina, Čedomir Janjić, njegov zamenik Saša Santovac, članovi Gradskog veća Slaviša Vlačić i Pero Pilipović, načelnica Odeljenja društvenih delatnosti u Gradskoj upravi Olivera Lisica, kao i   i predstavnici NIS kompanije.

Senzorna soba, odnosno soba za stimulaciju čula je sredstvo za rad terapeuta. To je praktično ineraktivna soba, što znači da terapeut kontroliše opremu u sobi, prilagođava ih individualnim karakteristikama svakog korisnika. Soba je opremljena različitim elementima koji pomažu stimulaciju čula sluha, vida, dodira i mirisa.

 

-Danas je otvorena prva senzorna soba u Zrenjaninu, ona će mnogo značiti ne samo učenicima naše škole kojih ima 250 nego i za svu inkluzivnu decu i sve one koji imaju poteškoće u učenju, radu i napretku. Trenutno naši defektolozi rade sa 200 inkluzivnih učenika u redovnom sistemu obrazovanja. Naše učionice nisu klasične, kod nas se tabla i kreda najmanje koriste. Potrebno nam je niz dopunskih  sredstava, koji bi pomogli deci da spoznaju svet oko sebe i samog sebe. Senzorna soba je važna za senzornu integraciju – rekla je direktorica OSŠ “9. maj”,  Snežana Oluški Vlačić.

 

 

 

-Grad Zrenjanin se trudi da sve škole na teritoriji našeg grada funkcijonišu. Možda malo više sredstava izdvajamo baš za ovu školu i mislimo da radimo pravu stvar. Pored nekoliko projekata koje smo zajedno uradili, iz gradskog budžeta se finansira izgradnja novog krila ove škole i siguran sam da ćemo vrlo brzo zatvoriti finansijsku konstrukciju i završiti taj deo, koji je neophodan za rad škole-rekao je gradonačelnik Zrenjanina, Čedomir Janjić.

On je iskoristio priliku da se zahvali Naftnoj industriji Srbije, kao dobrom primeru društveno-odgovorne kompanije, koja finansira projekte više gradskih institucija, osnovnih i srednjih škola, Tehničkog fakulteta, sportskih klubova i drugih organizacija u Zrenjaninu.

 

Šta je senzorna integracija?

Senzorne informacije su sve ono što mi primamo iz okoline kroz naša čula (vid,sluh,dodir,miris,ukus,mišića i zglobova…). Senzorna integracija je sposobnost CNS da prima, integriše i obradi infomacije iz spoljnog sveta dobijene putem čula i na osnovu njih organizuje svoj način postojanja, svoje ponašanje i odnos sa spoljnim svetom i drugim ljudima. Ne postoji savršena senzorna integracija, niti ima osobe koja nema senzornu integraciju, svako od nas ima dobru, prosečnu ili slabu senzornu integraciju. Slaba senzorna integracija dovodi do problema u igranju, učenju, ponašanju deteta. Dete koje nauči organizovati svoju igru, bolje će organizovati svoje školske aktivnosti i postati organizovana odrasla osoba.