Zrenjanin- Na gradskom kupalištu Peskara od 30. do 2. jula biće organizovana  besplatna škola vožnje skutera AKVABAJK u terminu od 11h do 15h.

Kroz ovu trodnevnu besplatnu Akvabajk školu deca uzrasta od 13 do 18 godina će imati  priliku da nauče osnovne tehnike u vožnji skutera sa akcentom na bezbednost u plovnom saobraćaju pri čemu bi im se ukazalo da nepravilnom upotrebom i bez odgovarajuće bezbednosne opreme vožnja skuterom može predstavljati rizik kako za njih tako i za druge učesnike u plovnom saobraćaju, kao i za kupače.

Akvabajk škola je sportsko edukativna manifestacija , koja ima za cilj da promoviše sport i zdrav način života. Obuka će se organizovati u uslovima koji garantuju bezbednost i sigurnost učesnika od strane MK Motojet iz Novog Sada, a što je definisano ugovorom.