Zrenjanin- U periodu od 24. do 28. jula, dakle tokom cele ove nedelje, ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ vršiće ispiranje vodovodne mreže na Zelenom Polju, što će biti drugo ovogodišnje plansko ispiranje mreže na teritoriji ove gradske mesne zajednice.


U toku ove nedelje plansko ispiranje vodovodne mreže vršiće se na teritoriji MZ Zeleno Polje
U toku prepodnevnih časova, dok traje ispiranje mreže, postoji mogućnost da dođe do manjeg pada pritiska u mreži.

Ispiranjem vodovodne mreže održava se mikrobiološka ispravnost vode, uklanjaju se mikronečistoće iz vodovodnih cevi i povećava bistrina vode, a nakon svake veće havarije izbacuju se mehaničke nečistoće iz mreže.

Pored planskog ispiranja mreže, sprovodi se i ispiranje po prijavi korisnika. Ukoliko korisnici uoče neke promene u karakteristikama vode to mogu prijaviti putem telefona dispečerske službe 023/534-097 i besplatne korisničke info linije 0800 /024-023 i naše ekipe će izvršiti ispiranje mreže na prijavljenoj lokaciji.

U proteklom vremenskom periodu naše preduzeće uložilo je značajne napore i materijalna sredstva u održavanje i revitalizaciju hidranata preko kojih se vrši ispiranje vodovodne mreže pa je njihov broj, u odnosu na period od pre godinu dana, skoro udvostručen i trenutno raspolažemo sa oko 230 pojedinačnih hidranata i 40 hidranata u sklopu crpnih stanica.
JKP „Vodovod i kanalizacija“ je uložilo značajna sredstva u revitalizaciju postojećih i postavljanje novih hidranata
U jednom periodu izgradnje grada hidranti nisu unošeni u planove pa se za veliki broj istih ne zna tačna lokacija i iz tog razloga pozivamo građane da ukoliko, u blizini svojih objekata i na drugim javnim površinama, uoče hidrante da o tome obaveste naše preduzeće na već pomenute brojeve telefona da bi ih revitalizovali i stavili u funkciju.

Na taj način povećava se mogućnost još kvalitetnijeg ispiranja mreže ali i ukupna bezbednost jer se hidranti koriste i za gašenje požara.

Služba informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin se ovom prilikom  zahvaljuje građanima koji su se odazvali  apelu i prijavili uočene hidrante o kojima su potom preuzeli brigu i stavili ih u funkciju.