Politika- Gradski odbor SRS Zrenjanin smatra da je stanje u poljoprivredi alarmantno i poražavajuće, dok nam „Topalović“ maže oči sa politikom ostanka mladih na selu, davanje subvencija, zemlje u zakup po prioritetu, većinu građana podseća na Dinkićevo obećanje od 1000 evra. Činjenično stanje je sledeće: kompanija „Tenis“ je dogovorila sa vladom Srbije otvaranje 24 farme, za svaku farmu po 3000 hektara poljoprivrednog zemljišta i 15 hektara građevinskog zemljišta, što ukupno iznosi 72000 hektara poljoprivrednog i 360 hektara građevinskog zemljišta.

U Vojvodini se izdaje oko 150000 hektara državnog zemljišta, iz čega proizilazi da se jednoj kompaniji daje oko 45% ukupnog zemljišta i to bez licitacije po ceni od 207 evra godišnje po hektaru.
Poučeni dosadašnjom praksom uveliko najavljenih investicija kao što je kompanija „Al rawafed“, koja već dve godine koristi preko 3500 hektara, znamo da je potpisivanjem navedenog ugovora 2014. godine najavljivan procvat srpskog agrara, basnosnovno veće prinose, primene još neviđenih primena agrotehnike, navodnjavanja kao u poljima pirinča.
Ugovorom sa VU Morović je dogovoreno da se isplaćuje 20% od profita, a 15% od planiranog profita u ratama za tekuću godinu. Do sada kompanija „Al rawafed“ nije isplatila ni jedan dinar, jer je poslovala već u prvoj godini sa 200 miliona dinara „gubitaka“ i kreditnim zaduženjem od pet milijardi dinara.
Postavljamo prosto pitanje, kako je moguće da prilikom potpisivanja ugovora nisu urađene procene rizika, bankarske garancije, provera referenci o navedenoj kompaniji? Prilikom najavljivanja potpisivanja ugovora rečeno je da je to vodeća poljoprivredna kompanija iz UAE, prema istraživanju insajdera ta kompanija je dobila licencu za rad tri meseca pre potpisivanja „najveće poljoprivredne investicije“. Vodeći se navedenim činjenicama možemo pretpostaviti da nas ovo veliko najavljivanje kompanije „Tenis“ u potpunosti podseća na prethodni ugovor sa kompanijom „Al rawafed“.

Za vladajuće režime potpisivanje ugovora gde se „krčmi“ državna imovina su stvar formalnosti, uglavnom se sve svodi na stvaranje lične imovniske koristi i političke podobnosti. U svemu tome prosečan građanin Srbije ne vidi interes, boljitak niti bilo kakvu jasnu viziju budućnosti.
Gradski odbor SRS podseća građane da nije istina da moramo da ispoštujemo u potpunosti Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, najbolji primer su poljaci, koji imaju 2000 hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu stranaca, kao loš primer imamo Rumuniju, gde je prodato više od 800000 hektara zemljišta.
Za našu lokalnu samoupravu to je puka formalnost, jer smatraju da je izglasavanje navedene odluke proceduralni korak koji će se obaviti na sledećem zasedanju Skupštine- istakao je Dalibor Radosavljević, predsednik GO SRS Zrenjanin.
Postavljamo pitanje svim građanima, da li je postojeća vlast po meri stranaca ili po meri sopstvenih građana?