Zrenjanin- Stav  SPS Zrenjanin, povodom ideje o promeni naziva grada iz Zrenjanina u Petrovgrad je da se narod pita. O tome treba da odlučuju građanii našeg grada, a ne političari,  ili ljudi sa strane. Zbog toga SPS Zrenjanin, smatra da  treba raspisati referendum o eventualnoj promeni imena grada. Glavna odluka je na narodu- istakao je predsednik GrO SPS Zrenjanin Željko Malušić.