Politika- Gradski odbor SRS smatra da je nedopustivo od strane vladajućeg režima da do današnjeg dana, to jest posle 14 godina nisu izvedeni pred lice pravde vinovnici nemilih događaja iz marta 2004 godine gde je tokom vandalskog delovanja Albanskih ekstremista, zapaljeno je 35 pravoslavnih crkava i manastira, što sa onih 115 u prethodnih pet godina premašuje brojku preko  150 uništenih pravoslavnih hramova, drugim rečima od 300 živih postojećih srpskih hramova polovina je totalno uništena i devastirana u potpunosti, od postojećih srpskih hramova i to 1300 crkava i crkvišta, manastira i manastirišta, grobalja i grobišta, većina je pretvorena u prah i pepeo i totalno sravnjenje sa zemljom, ubijeno je osam Srba, povređeno 954 lica, sedam Srpskih sela je potpuno uništeno, a 4012 Srba proterano iz svojih domova, isti su raseljeni što u druge delove KiM ili na teritoriji uže Srbije.

Svedoci smo počinjenih zločina nad Srpskim življem, a do sada niko ne odgovara za počinjene zločine, žalosno je što nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava ne žele da daju niti jednu izjavu o učinjenim zlodelima, a sa druge strane se bave satanizovanjem srpskog naroda u celini i uz sve to svi poreski obveznici finansiraju te iste organizacije koje imaju jedini cilj, a to je uništenje srpskog nacionalnog bića u celini. Deo odgovornosti zbog martovskih događaja je optužen KPS, Kosovske institucije, kao i sam Ramuš Haradinaj bivši komadant OVK koji je i danas ključni čovek u vladajućim strukturama privremeno zaposednute teritirije KiM , do sad   niko od žrtava martovskog progona nije doživeo pravdu,niko nijedoživeo osudu zločinaca koji su počinili zlodela kojih sedefinitivno stidi ljudski rod,bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost,svi smo svedoci nepravde koja je učinjena srpskom narodu na ratom zahvećenim prostorima,najveća je tragedija što nas ubeđuju da treba da se suočimo sa prošlošću,a u stvari teže da opravdaju svoja zlodela koja su učinili srpskom narodu tokom svih ratnih dešavanja od devetesetih godina pa do danas.
Gradski – Gradski dbor SRS Zrenjanin poziva sve institucije države Srbije da preduzmu sve zakonske postupke i radnje na rasvetljavanju navedenih zločina koji su učinjeni nad srpskim graćanima na teritoriji AP KiM i vinovnike nemilih događaja dovedu pred lice pravde,sve priče koje slušamo o vladavini prava u državi Srbiji padaju u vodu dok ne obezbedimo ISTINU za kojom prvenstveno vape porodice žrtava,a tako i svi građani Srbije- rekao je predsednik GO SRS Zrenjanin
Dalibor Radosavljević.