Politika- Rodna ravnopravnost podrazumeva pravo na jednakost i pravo na različitost, put ka rodnoj ravnopravnosti je društveno prihvatanje jednakih šansi i muškaraca i žena da učestvuju i da kontrolišu dobra i resurse zajednice čiji su članovi. Socijaldemokratska partija Srbije od svog osnivanja, ova načela, postavlja  kao jedne od najvažnijih pravaca delovanja. Na nedavno održanom seminaru u organizaciji Beogradskog fonda za političku izuzetnost u saradnji sa poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a uz finansijsku podršku Ambasade kraljevine Holandije, učestvovale su i predstavnice gradskog odbora  Socijaldemokratske partije Srbije Zrenjanin.

 

Glavni cilj ovog projekta je podstićanje većeg učešća žena u odlučivanju na lokalnom nivou putem prenosa primera dobrih praksi sa nacionalnog nivoa i podrške ostvarivanja principa rodne ravnopravnosti i jednake zastupljenosti u telima lokalnih samouprava. Kroz niz tema: Mehanizmi i modeli organizovanja žena u politici na lokalnom nivou, Žene u politici – iskustva iz prve ruke, Upoznavanje i razmena sa lokalnim NVO – modeli saradnje i konstruktivne razmene došlo se do ideja koje mogu da se ostvare na lokalnom nivou. Ovim projektom obuhvaćeno je osam opština i gradova u srbiji,a u  Zrenjaninu je održan prvi seminar.” istakla je Dragana Vujičić predsednica Foruma žena gradskog odbora SDPS Zrenjanin.