Fotografija dela izvedenih radova na lokaciji

„Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić je svojim jučerašnjim izjavama pokazao da ne poznaje važeće propise, terminologiju u oblasti izgradnje, a očigledno ni faktičko stanje na gradilištu kompanije Šandong Linglong. Ne postoji nešto što se zove „građevinska dozvola za pripremne radove“ kako tvrdi gradonačelnik. U slučaju investitora Šandong Linglong postoji Rešenje pokrajinskog Sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj kojim se odobrava podizanje ograde oko budućeg industrijskog kompleksa, jer ograda spada u objekte za čiju izgradnju se ne izdaje građevinska dozvola. U tom Rešenju izričito piše da je investitor dužan da Sekretarijatu pre početka izvođenja radova na toj ogradi podnese „prijavu radova“ sa podacima i dokazima koje nalaže Zakon o planiranju i izgradnji (da je obezbedio stručan nadzor). Šandong Linglong od 30. marta izvodi različite građevinske radove bez te prijave“, nacodi se u saopštenju Građanskog preokreta“.

„Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Šandong Linglong  je podneo „prijavu radova“ tek 3. maja, a ta prijava je odbačena 8. maja, što znači da su svi dosadašnji građevinski radovi nezakoniti. U pravnoj državi, građevinska inspekcija bi radove bez prijave nadležnom organu zabranila, a protiv investitora i izvođača radova bi po službenoj dužnosti podnela krivične prijave. „, ističu iz Građanskog preokreta.

 

 

Rešenje Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (odobrenje podizanja ograde uz isticanje obaveze da se ti radovi prijave pre početka izvođenja) – tekst u celini i dva istaknuta dela u fotografijama.

Izvod iz Centralne evidencije objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola (print screen  datuma prijave radova i njihovog odbačaja) – podatke je moguće proveriti pretragom na adresi: https://ceop.apr.gov.rs/ceopweb/sr-cyrl/home