U periodu od 15. marta do 30. aprila, Crveni krst Zrenjanin je aktivnostima u okviru suzbijanje epidemije virusa korona COVID-19 u toku vanrednog stanja direktnim angažovanjem pomogao 2159 domaćinstava (480 u martu i 1679 u aprilu mesecu). Pri tome je pomognuto ukupno 3712 osoba (940 u martu i 2772 u aprilu). Izvršavajući aktivnosti pređeno je 3564 kilometara (946 u martu i 2618 u aprilu). U aktivnosti je uloženo 9840 volonterskih sati (3800 u martu i 6040 u aprilu). Osim pojedincima Crveni krst Zrenjanin je uputio pomoć u 4 institucije i 5 udruženja.

Koordinaciju odgovora na novonastalu situaciju u toku proglašenog vanrednog stanja na teritoriji R. Srbije (15. mart) u gradu Zrenjaninu vrši Grad Zrenjanin odnosno Gradski štab za vanredne situacije grada Zrenjanina na čelu sa komandantom, gradonačelnikom Čedomirom Janjićem.

Kao činilac sistema zaštite, Crveni krst Zrenjanin koji učestvuje u radu Gradskog i Okružnog štaba za vanredne situacije Srednjobanatskog upravnog okruga realizuje odluke i mere koje donosi pre svega Gradski štab za vanredne situacije grada Zrenjanina a na osnovu čana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 87/18), i u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 29/20). Predstavnik Crvenog krsta Zrenjanin je učestvovao u radu svih održanih sednica Gradskog štaba za vanredne situacije grada Zrenjanina (13. mart, 16. mart, 18. mart, 22. mart i 27. mart, 15. april) i Okružnog štaba za vanredne situacije Srednjobanatskog upravnog okruga (16. mart, 22. april).

Osnovna Misija Crvenog krsta je pomoć ugroženim ljudima a najugoženiju grupu ljudi u situaciji proglašenog vanrednog stanja čine stariji sugrađani (preko 65 godina starosti) te Crveni krst Zrenjanin najveći deo svojih kapaciteta angažuje upravo na pružanju pomoći i podrške ovoj ciljnoj grupi.

PRIPREMNI SASTANAK VOLONTERA

Sastanak sa prvom grupom volontera koja je angažovana u aktivnostima pružanja pomoći starijem stanovništvu održan je 17. marta u prostorijama Crvenog krsta Zrenjanin. Volonterima su date informacije i jasna uputstva o načinu rada i ponašanju u okviru realizacije aktivnosti u toku trajanja vanrednog stanja. Radom volontera koordinira stručni saradnik Boris Vojinov. Informativni sastanci su održavani sa svim novim grupama volontera Crvenog krsta koji su se priključivali aktivnostima.

U toku „odgovora“ Crvenog krsta Zrenjanin na novonastalu situaciju u vanrednom stanju realizovane su brojne aktivnosti:

OBILAZAK KORISNIKA PROGRAMA „BRIGA O STARIJIMA“

U okviru aktivnosti pružanja pomoći starijem stanovništvu u stanju socijalne potrebe, prvih dana po proglašenju vanrednog stanja, volonteri Crvenog krsta su obišli korisnike programa „Briga o starijima“ i uručili im konzervirane namirnice i sredstva za higijenu.

Po iskazanim potrebama redovnih korisnika programa, volonteri Crvenog krsta su vršili i nabavku osnovnih životnih namirnica, lekova i sredstava za higijenu. Ukupno je pomognuto 123 korisnika pri osnovnim organizacijama Crvenog krsta „Bagljaš“, „Žarko Zrenjanin“, „Dositej Obradović“, „Gradnulica“ i „Mužlja“.

POMOĆ STARIJIM SUGRAĐANIMA U NABAVCI

Grad Zrenjanin je 17. marta uspostavio Kol centar namenjen prvenstveno starijim sugrađanima koji imaju potrebu za uslugom pomoći u nabavci osnovnih životnih namirnica, lekova i sredstava za higijenu. Crveni krst Zrenjanin je oformio timove volontera (uzrasta od 18 do 40 godina) koji učestvuju u pružanju odgovora na potrebe najugroženijih – starijih sugrađana za koje je najpre doneta preporuka a potom i mera zabrane kretanja. U okviru koordiniranog odgovora na potrebe starijih sugrađana, mobilni timovi volontera Crvenog krsta Zrenjanin, po dostavljenim zahtevima Kol centra grada Zrenjanina pomažu starijim sugrađanima u štabovima koji su oformljeni pri gradskim mesnim zajednicama.
Osnovne usluge koje volonteri pružaju su nabavka osnovnih životnih namirnica, lekova i sredstava za higijenu.


Na volonterima je velika odgovornost da u ovim specifičnim i teškim momentima sačuvaju kredibilitet i poverenje Organizacije. Između ostalog i stoga volonteri Crvenog krsta, posebno oni koji odlaze do starijih sugrađana i vrše potrebne nabavke moraju da se pridržavaju jasno definisanih procedura. Volonteri ne ulaze u stambene jedinice već od starijih sugrađana (preko 65) po izdatom pisanom radnom nalogu uzimaju narudžbine i vrše kupovine te potom isporučuju kupljene artikle, vraćaju kusur i uručuju fiskalni isečak a korisnici svojim potpisom na pojedinačne radne naloge overavaju izvršene usluge. Pri tom su volonteri u obavezi i da fotografišu fiskalne račune i radne naloge a fotografije putem mobilnih telefona dostave Crvenom krstu.

Najveći broj ovog vida usluga volonteri Crvenog krsta pružaju u mesnim zajednicama „Veljko Vlahović“ i „Sonja Marinković“ u najvećem gradskom naselju Bagljaš.

RAD NARODNE KUHINJE U SITUACIJI PROGLAŠENOG VANREDNOG STANJA

U skladu sa preporukama Vlade Republike Srbiji o zabrani izlaska iz kuća licima starijim od 65 godina, Crveni krst Zrenjanin je u okviru realizacije programa Narodna kuhinja organizovao najpre dostavu toplih obroka korisnicima starijim od 65 godina koji žive sami i nemaju mogućnost da im neko preuzme topli obrok. Ostalim korisnicima su uz pojačane mere zaštite i higijene distribuirani topli obroci na distributivnom punktu u Crvenom krstu.

Crveni krst Zrenjanin je izvršio distribuciju 340 paketa hrane za redovne korisnike Narodne kuhinje kojima je rešenjima Centra za socijalni rad grada Zrenjanina utvrđeno pravo na ovaj vid pomoći. Ukupno je na taj način zbrinuto 236 porodica u 22 naseljena mesta i 104 porodice u gradu Zrenjaninu.

Nakon izrečene mere starijim licima o zabrani kretanja, Grad Zrenjanin i Crveni krst Zrenjanin su doneli odluku o obustavi pripreme toplih obroka u okviru programa Narodne kuhinje. Dana 19. marta je izvršena distribucija paketa hrane namenjenih za dvonedeljni period. Paketi su svim korisnicima toplog obroka odneti na kućne adrese ne uzimajući u obzir godine starosti korisnika.

U toku 9. i 10. aprila, izvršena je distribucija paketa hrane namenjenih za period do 30. aprila za 262 korisnika toplih obroka. Korisnicima preko 65 godina starosti paketi su isporučeni na kućne adrese. Svim ostalim korisnicima, ne uzimajući u obzir godine starosti, pakete su nakon dostavljanja u štabove formirane pri gradskim mesnim zajednicama, korisnicima na kućne adrese dostavili volonteri.
Dana 30. aprila izvršena je distribucija paketa hrane namenjenih za period do 22. maja za 262 korisnika toplih obroka. Korisnicima preko 65 godina starosti paketi su isporučeni na kućne adrese. Namirnice za ostale korisnike su dostavljene mesnim zajednicama. Po proteku ovog perioda planirana je ponovna priprema i distribucija toplih obroka korisnicima Narodne kuhinje.

Period bez distribucije toplih obroka iskorišćen je za radove na potpunoj sanaciji distributivnog punkta u Crvenom krstu Zrenjanin (sanacija vlažnih zidova, zamena zidnih pločica, izmena dela elektro i vodovodne instalacije, gletovanje, krečenje, zamena kuhinjskog nameštaja).

OBILAZAK STARIJIH VOLONTERA

U toku prvih dana po proglašenju vanrednog stanja Crveni krst Zrenjanin nije zaboravio ni svoje starije volontere te smo obišli i neke od onih ( 46 korisnika) koji su dug niz godina posvetili humanitarnom radu u organizaciji Crvenog krsta. Zbog pre svega sopstvene bezbednosti, disciplinovano u samoizolaciji su predsednica Crvenog krsta Zrenjanin i brojni volonteri koji i ovog puta imaju veliku želju da pomognu u toku povećanog obima aktivnosti. Poželeli smo im dobro zdravlje uz nadu da ćemo što pre ponovo zajedno izvršavati Misiju Crvenog krsta!

Tehničke pripreme, pakovanje i distribucija paketa

Volonteri Crvenog krsta Zrenjanin su 30. marta uzeli učešće u tehničkim pripremama u zrenjaninskoj sportskoj hali „Medison“ i pomogli da se obezbede potrebni preduslovi za realizaciju pripreme i pakovanja paketa namirnica koje je Grad Zrenjanin obezbedio za starije sugrađane – penzionere sa primanjima ispod 30.000 dinara mesečno. Od 31. marta ekipe volontera (15-20 dnevno) svakodnevno učestvuju u formiranju kutija potom i pakovanju 15.000 paketa.

Počev od 6. aprila mobilne ekipe volontera Crvenog krsta učestvuju i u dostavi gradskih paketa krajnjim korisnicima.

Počev od 22. aprila ekipe od po 15 do 20 volontera Crvenog krsta u zrenjaninskoj sportskoj hali „Medison“ svakodnevno učestvuju u formiranju kutija potom i pakovanju 17.000 paketa u okviru pripreme drugog ciklusa paketa za penzionere sa primanjima ispod 30.000 dinara i socijalno ugrožene sugrađane.

Distributivni centar u hali sportova „Medison“ je 29. aprila obišao gradonačelnik grada Zrenjanina Čedomir Janjić sa saradnicima i izuzetno pohvalio rad volontera Crvenog krsta.

Prijem i distribuciju humanitarne pomoći (utovar/istovar) realizuju volonteri Crvenog krsta Zrenjanin.

Priprema paketa – donacija Vlade AP Vojvodine

Volonteri Crvenog krsta Zrenjanin su 10. i 11. aprila bili angažovani i na poslovima pripreme paketa pomoći za ugroženo stanovništvo u prostorijama Crvenog krsta Zrenjanin.

Od donacije Vlade AP Vojvodine, obezbeđene posredstvom Crvenog krsta Vojvodine, spakovano je 500 paketa hrane i 500 paketa higijenskih proizvoda.
Donacije institucijama i ugroženim licima

Crveni krst Zrenjanin je 9. aprila uputio donaciju u vidu sredstava za higijenu:

Gerontološkom centru Zrenjanin (395 litara) i Okružnom zatvoru u Zrenjaninu (380 litara).

U okviru aktivnosti pružanja humanitarne podrške socijalno ugroženom stanovništvu koje u toku vanrednog stanja preduzimaju Gradska uprava grada Zrenjanina i Crveni krst Zrenjanin, 23. aprila, zaposleni i volonteri Crvenog krsta su izvršili distribuciju 220 paketa namirnica i 220 paketa proizvoda za higijenu romskim porodicama u substandardnom naselju „Dudara“. Ova vrsta humanitarne pomoći je donacija Vlade APV a opredeljena je imajući u vidu položaj romske zajednice koja usled niza specifičnosti trenutno ima posebno otežan socijalno ekonomski položaj.

Zaposleni i volonteri Crvenog krsta Zrenjanin posetili su 24. aprila pet udruženja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Zrenjanina: Savez za cerebralnu i dečiju paralizu srednjebanatskog okruga Zrenjanin, Udruženje paraplegičara Banata, Međuopštinsku organizaciju slepih i slabovidih Zrenjanin, Organizaciju gluvih i nagluvih Zrenjanin i Udruženje za pomoć MNRO „Suncokret“ Zrenjanin.
U nastojanju da niko ne ostane zaboravljen, u okviru aktivnosti pružanja humanitarne podrške socijalno ugroženom stanovništvu Crveni krst Zrenjanin je na molbu udruženja, izvršio distribuciju 180 paketa namirnica i 180 paketa proizvoda za higijenu najugroženijim članovima udruženja.

Ova vrsta humanitarne pomoći je opredeljena imajući u vidu položaj lica sa invaliditetom koja usled niza specifičnosti trenutno imaju posebno otežan socijalno ekonomski položaj. Navedena humanitarna pomoć je donacija Vlade AP Vojvodine.

U okviru aktivnosti pružanja humanitarne podrške socijalno ugroženom stanovništvu volonteri Crvenog krsta Zrenjanin su 27. aprila izvršili distribuciju 300 paketa namirnica i 300 paketa proizvoda za higijenu romskim porodicama u substandardnom naselju „Surdučka“. Ova vrsta humanitarne pomoći je opredeljena imajući u vidu položaj romske zajednice koja usled niza specifičnosti trenutno ima posebno otežan socijalno ekonomski položaj.

Humanitarnu pomoć je obezbedio Grad Zrenjanin nabavkom identičnih proizvoda koji su sastavni deo paketa doniranih od APV. Od navedenih proizvoda volonteri Crvenog krsta su spakovali 300 paketa namirnica i 300 paketa proizvoda za higijenu kako bi sve romske porodice bile pomognute na identičan način.

Zaposleni i volonteri Crvenog krsta Zrenjanin, su posetili 28. aprila Specijalnu bolnicu za plućne bolesti ,,Dr Vasa Savić“ u Zrenjaninu i uručili 30 paketa namirnica i 30 paketa proizvoda za higijenu. Humanitarna pomoć je donacija Vlade APV a opredeljena je u cilju pružanja podrške ustanovama koje požrtvovano u situaciji vanrednog stanja brinu o zdravlju stanovništva, ali i kao vid pomoći socijalno ugroženim licima koja se nalaze na bolničkom lečenju.

U okviru pružanja humanitarne podrške tokom trajanja vanrednog stanja, humanitarna pomoć u vidu 20 paketa namirnica i 20 paketa sredstava za higijenu uručena je 28. aprila korisnicima Prihvatilišta za stare i odrasle u kriznim situacijama, beskućnike i prosjake.

Akcije dobrovoljnog davanja krvi u vreme vanrednog stanja

Crveni krst Zrenjanin je u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizovao pet, ranije planiranih akcija dobrovoljnog davanja krvi u situaciji proglašenog vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije. Akcije su realizovane u skladu sa svim merama koje je donela Vlada RS tokom vanrednog stanja kako bi se obezbedila maksimalna zaštita dobrovoljnih davalaca ali i volontera Crvenog krsta Zrenjanin i članova ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. To je iziskivalo veći broj volontera koji učestvuju u organizovanju akcija i veći obim njihovog angažovanja.

Akcije su održane 17. marta (Transfuziomobil u Elemiru), a 26. marta, 9., 14. i 29. aprila u Kulturnom centru Zrenjanina. Iako planirane i najavljene na drugim lokacijama, akcije su realizovane u Kulturnom centru Zrenjanin zahvaljujući kome je bilo moguće organizovati ih nesmetano, u dovoljnom broju prostorija kako bi bile ispoštovane sve propisane mere bezbednosti. Preko 150 sugrađana se odazvalo akcijama i pokazalo humanost i solidarnost u ovim teškim trenucima, ali i veliko strpljenje poštujući sve smernice koje su uvedene iz bezbednosnih razloga. Od tog broja sugrađana, 137 je darovalo krv dok ostali to nisu mogli da učine iz zdravstvenih razloga.

Zahvaljujući JKP „Čistoća i zelenilo“ redovno je vršena dezinfekcija poslovnih prostorija, prostora za organizovanje akcija DDK i magacinskih prostora u skladu sa svim propisanim merama bezbednosti.

Prezentacija aktivnosti i transparentnost u radu

O navedenim aktivnostima redovno su izveštavale lokalne i državne medijske kuće. O radu Crvenog krsta objavljeno je 15 televizijskih priloga i 16 pisanih priloga u štampanim listovima i na e portalima. U lokalnom listu „Zrenjanin“ dva puta su aktivnosti bile objavljene na naslovnoj strani a u jednom broju aktivnostima Crvenog krsta je posvećena cela strana.

Crveni krst Zrenjanin je izradio spot o radu volontera a vesti i nformacije o realizovanim aktivnostima redovno ažurirao na zvaničnoj fb stranici Crvenog krsta Zrenjanin https://www.facebook.com/crvenikrstzrenjanin/ kao i na web stranici Crvenog krsta Zrenjanin www.ckzr.org.rs
Edukacija volontera

Volonterka Crvenog krsta Zrenjanin Gordana Dujlović je učestvovala na online seminarima koje je organizovala Međunarodna Federacija Crvenog krsta i Crvenog polumeseca za mlade volontere Crvenog krsta iz celog sveta. Seminari su u toku pružanja odgovora Crvenog krsta na pandemiju, organizovani na nedeljnom nivou 9., 16. i 23. aprila. Osnovni cilj seminara bio je da se u kriznoj situaciji povežu volonteri, da budu jedni drugima potpora u ovim vremenima kao i da razmene iskustva o volonterskom angažovanju u svojim organizacijama i nacionalnim društvima Crvenog krsta.

Koordinacija volontera

U navedenom izveštajnom periodu, prosečno je 40 volontera u toku dana bilo uključeno u aktivnosti Crvenog krsta, kako na terenu tako i u prostorijama Crvenog krsta Zrenjanin.

Koordinacija i upravljnje volonterima je veoma složen, zahtevan i izuzetno odgovoran posao. U Crvenom krstu Zrenjanin se godinama predano radi na kontinuiranom zanavljanju volonterske baze, pre svega mladih volontera. Mladi volonteri počev od osnovnoškolskog potom srednjoškolskog uzrasta rastu, uče i sazrevaju u Crvenom krstu kroz najrazličitije vidove edukacija i u dobu od 20 do 25 godina starosti stiču pravu zrelost edukovanih volontera koji bez obzira na svoju mladost imaju za sobom veliko iskustvo u radu Organizacije. Upravo na taj način su pripremljeni za delovanje u najrazličitijim situacijama posebno kada je u pitanju pomoć i zbrinjavanje ugroženog stanovništva.

Zahvaljujući dobrom radu sa mladima u prethodnom dugom periodu, danas u Organizaciji imamo divne, mlade, pametne ljude koji rade po jasnim uputstvima i po strogo definsanim procedurama Crvenog krsta. Ovo pre svega, zarad sopstvene bezbednosti (bezbednosti volontera koja nam je na prvom mestu), naravno i zarad bezbednosti korisnika naših usluga i pružanja što kvalitetnije usluge krajnjim korisnicima.

Prvog dana po proglašenju vanrednog stanja, u gradu Zrenjaninu na terenu su bili upravo volonteri Crvenog krsta Zrenjanin. Oni su bili „inicijalna kapisla“ za veliki broj volontera koji se potom priključivao sveobuhvatnoj gradskoj akciji pružanja pomoći starijem stanovništvu.

Crveni krst Zrenjanin je dosadašnje aktivnosti realizovao sopstvenim volonterskim kapacitetima. Vršena je evidencija „novih“, volontera, ljudi dobre volje koji su iskazali empatiju i spremnost da pomognu, ali bez neophodne edukacije u Crvenom krstu Zrenjanin se nismo odvažili na njihovo značajnije angažovanje.

Kao izuzetno otežavajuće okolnosti i ovog puta su se izdvojili nedostatak adekvatnog magacinskog prostora i sopstvenih transportnih kapaciteta Crvenog krsta Zrenjanin