Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 28. avgusta do 6. seotembra 2021. godine:

 

  • Stefan Pjevač (elektroteh.računara) i Ana Obrknežev (tehničar za pejsažnu arhitekturu)
  • Jovan Petrović (dipl.ing.rudarstva) i Nina Markov (advokat)
  • Bojan Lučičanin (mašinski teh.za kompjutersko kontruisanje) i Mima Novaković (menadžer u turizmu)
  • Kristian Abraham (radnik) i Sanja Gucunski (krojač)
  • Željko Petrušić (građ.teh.za visokogradnju) i Ivana Šarić (struk.ing.tehnologije)
  • Branko Žugić (zoo tehničar) i Ivana Kovački (proiz.preh.proizvoda).