Zrenjaninski poslovni krug – ZREPOK u saradnji sa Fondacijom Alek Kavčić doneo je odluku o izmeni vremenskog okvira za slanje prijava po Javnom pozivu za prijavu osnovnih škola sa teritorije Srednjobanatskog upravnog okruga za dodelu besplatnih udžbenika učenicima U skladu sa inicijativom, Obrazovanje je temelj razvoja pojedinca i društva i Odlukom o  podršci obrazovanju i osiguranju jednakih prilika za sve učenike, ZREPOK poziva osnovne škole da se prijave za dodelu besplatnih udžbenika za učenike drugog i šestog razreda.

Cilj ovog javnog poziva je poboljšanje kvaliteta obrazovanja, podsticanje motivacije za učenje, promocija jednakih mogućnosti i smanjenje finansijskih opterećenja porodica. Besplatni udžbenici biće obezbeđeni za učenike drugog i šestog razreda, u skladu sa Zakonom o udžbenicima.

Preko ovog javnog poziva biće omogućeno da se besplatno dodele štampana izdanja udžbenika Fondacije Alek Kavčić.

Škole koje žele da se prijave samo za pojedine udžbenike za svoje učenike, ne za ceo komplet, treba u prijavnom obrascu da navedu za koje predmete se prijavljuju.

U školama kojima budu dodeljeni udžbenici na osnovu ovog javnog poziva, učenicima koji nastavu prate na jezicima nacionalnih manjina, biće obezbeđeni vaučeri za kupovinu  udžbenika na njihovom jeziku u novčanoj vrednosti kompleta štampanih udžbenika Fondacije Alek Kavčića za odgovarajući razred.

S obzirom na to da neki učenici zbog socijalnog statusa imaju pravo na besplatne udžbenike od države, kao i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (Zakon o udžbenicima, Finansiranje udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije, Član 10), molimo vas da za ove učenike ne upućujete zahtev, jer će te udžbenike svakako dobiti zahvaljujući sredstvima iz državnog budžeta.

Svaka osnovna škola iz Srednjobanatskog okruga može podneti prijavu za dobijanje besplatnih  udžbenika za svoje učenike putem elektronskog obrasca koji je dostupan na internet stranici ZREPOK-a.

Prijava se podnosi na sledeći način:

Popunjenu, overenu i skeniranu prijavu škola šalje putem mejla na: zrepok@gmail.com.

NOVA PRIJAVA

Novi rok za podnošenje prijava je 31. mart 2024. godine.

Nakon isteka roka, komisija će pregledati sve prijave i doneti odluku o dodeli besplatnih udžbenika.
Podsećamo škole da je ova inicijativa deo našeg kontinuiranog napora da obezbedimo kvalitetno obrazovanje za sve učenike i da im omogućimo jednake mogućnosti u školovanju.


Za dodatne informacije i pitanja, molimo kontaktirajte Izabelu Balint Markov,putem adrese za prijem elektronske pošte: zrepok@gmail.com
„Fondacija Alek Kavčić“ ima komplete udžbenika za osnovnu školu, za razrednu nastavu (od 1. do 4.
razreda) i predmetnu nastavu (za 5. i 6. razred). Veći deo udžbenika za 7. i 8. razred, takođe je na raspolaganju učenicima, dok su ostali udžbenici za ova dva razreda trenutno u izradi.

Besplatni udžbenici „Fondacije Alek Kavčić“ mogu da se pregledaju i preuzmu u PDF formatu na
internet stranici www.besplatnabiblioteka.com.

Udžbenike u štampanoj formi učitelji i nastavnici mogu da naruče putem sajta „Kutak za nastavnike“ na stranici www.interaktivnabiblioteka.com/kutak-za-nastavnike/ i besplatni primerci štampanih izdanja stižu na adresu naručioca.

Udžbenici „Fondacije Alek Kavčić“ prošli su sve potrebne procedure i imaju rešenje Ministarstva
prosvete Republike Srbije.

Pomenuti udžbenici u izdanju „Nove škole“, „ArhiKnjige“ i udžbenici za
učenje stranih jezika, u izdanju „New Age Publishing“ nalaze se u Katalogu udžbenika Ministarstva
prosvete. U svakom udžbeniku (na drugoj ili poslednjoj stranici) nalazi se broj rešenja Ministarstva
prosvete kojim je udžbenik odobren.
Udžbenici „Fondacije“ pisani su po važećim Planovima i programima nastave i učenja i imaju sadržaje
koji vode ka ishodima predviđenim planom i programom.
Na sajtu „Kutak za nastavnike“ prosvetni radnici imaju na raspolaganju dodatne materijale koje mogu da koriste u nastavi kao što su: pripreme za časove sa radnim listićima, blic proverama znanja,
dodatnim zadacima i materijalima. Za razrednu nastavu učiteljima i učiteljicama su na raspolaganju i testovi sa rešenjima za srpski jezik, matematiku i svet oko nas, odnosno prirodu i društvo. Trenutno su u pripremi i zadaci za takmičenja iz matematike u razrednoj nastavi koji će prosvetnim radnicima biti na raspolaganju od početka naredne 2024/2025 školske godine. Svi ovi
materijali dati su i u Word formatu što nastavnicima omogućava da unose željene izmene.

„Fondacija Alek Kavčić“ ima i udžbenike u elektronskom obliku, kojima se može pristupiti putem sajta
www.interaktivnabiblioteka.com. Za pristup udžbenicima nisu potrebni posebni kodovi i udžbenici su
potpuno besplatni. Udžbenici sadrže dodatne materijale, zadatke, video, audio i muzičke priloge koji se mogu koristiti u nastavi, ali ih učenici mogu koristiti i samostalno, za rad od kuće. Platforma na koju su postavljeni elektronski udžbenici omogućava umrežavanje odeljenja i daje mogućnost nastavniku da prati rad svakog od učenika.

„U želji da promoviše nastavničku profesiju, osnaži vredne i kreativne prosvetne radnike koji doprinose zajednici i društvu „Fondacija“ je ustanovila Prvu srpsku nastavničku nagradu „Prosvetitelj“, o čemu se svi zainteresovani mogu informisati putem sajta www.prosvetitelj.rs.“ , ističu iz ZREPOK- a.