Zrenjanin- Radovi na izgradnji postrojenja za prečišćavanje pitke vode ulaze u završnu fazu.

Svi građevinski radovi na objektima su završeni, bazeni su testirani i spremni za upotrebu, hale za smeštaj opreme su u potpunosti završene, oprema postavljena i montirana.
Završene su i tankvane i u njima su postavljeni rezervoari za smeštaj hemije koja se koristi u procesu prečišćavanja vode. Pri kraju su radovi na cevnom razvodu između rezervoara i bazena sirove vode.

U toku je montaža pumpi i ostale opreme u objektu za smeštaj pumpi kojima će se regulisati hidraulično kretanje vode unutar samog postrojenja i potiskivati voda iz bazena u gradsku mrežu.
Što se tiče elektro opremanja postrojenja, u potpunosti je opremljena trafo stanica i završen spoljni razvod mreže. U toku su završni radovi na povezivanju objekata za smeštaj opreme na mrežu, kao i radovi na mreži za spoljnu rasvetu i kamere.

Trenutno se vrše radovi na glavnom dovodu vode do postrojenja kao i na izgradnji kanalizacione i kišne kanalizacije, dok su radovi na postavljanju cevi za prijem sirove vode i pitke vode, kao i cevi za kretanje vode unutar postrojenja završeni.

U toku su radovi i na izgradnji saobraćajnica unutar samog postrojenja.
Prema najavi iz Synertesh-a koji je nosioc posla ispred konzorcijuma firmi koji su dobili uslugu prečišćavanja pitke vode i koje su investitori ovog projekta, u naredne dve nedelje možemo očekivati puštanje postrojenja u probni rad.

Probni rad će se iskoristiti za podešavanje parametara kvaliteta vode u skladu sa važećim pravilnikom i normama usvojenim od strane Republike Srbije, a koji su mnogo strožiji od onih koji su na snazi u zemljama Evropske unije. Onog momenta kada se kontrolom vode ustanovi da su zadovoljeni predviđeni kriterijumi, voda će putem gradske vodovodne mreže biti distribuirana do krajnjih korisnika.