Politika- „Proteklih dana Vlada Srbije je izigravala istražitelja koji traži krivca zbog ogromnog zagađenja vazduha u mnogim gradovima. Predstavnicima vlasti ovakva situacija nije bila dovoljna da učine sitnicu, a to je da u okviru hitnih mera pokrenu umanjenje akcize na TNG (tečni naftni gas, auto gas) i na taj način da povećaju potrošnju ovog ekološki prihvatljivog energenta i time da se započne smanjivanje nivoa zagađenja vazduha“, navodi se u saopštenju Stranka slobode i pravde Zrenjanin.

„Ova mera bi sigurno imala mnogo više efekta na smanjenje zagađenja vazduha od beskonačnih nagađanja da li će ili neće, biti zabranjen uvoz automobila sa EURO 3 standardom. Kada je TNG promovisan kao jeftina i ekološki prihvatljiva alternativa motornom benzinu mnogi vozači su izvršili konverziju na ovo gorivo o svom trošku i bez podsticaja, pokušavajući da smanje troškove prevoza. Dodatna dobrobit za društvo je smanjenje emisije štetnih gasova koji su danas jedan od razloga što građani nose maske na licu, a Srbija je zemlja sa visokim stepenom smrtnosti od zagađenja na 100.000 stanovnika u Evropi. Kao i kod drugih goriva za motorna vozila, i kod TNG-a državna „zahvatanja“ čine u ceni najvišu stavku. Na prodajnu cenu od oko 84 dinara po litru, država uzima prosečno 60% , a samo akciza na TNG je 42.90 dinara. Ako se uporedi cena auto gasa kod nas sa cenama u okolnim zemljama vidljivo je da je TNG najskuplji u Srbiji. Bilo bi pohvalno kad bi vlast smanjila akcizu na TNG za 50 % i time za građane Srbije učinila bar nešto dobro. Ovim bi se vratilo poverenje potrošača u ovaj energent i dalje bi se stimulisala konverzija na TNG i konačno Srbija bi sledila opšti trend u zemljama EU, gde je broj vozila na TNG u konstantnom rastu. Znamo da Srbija može i hoće bolje s promenom vlasti“, navodi se u saopštenju.